Een sterke sectorcommunicatie voor IPV: intern en op Twitter

IPV (Initiatieven voor professionele vorming van de voedselnijverheid) is een koepelorganisatie voor de voedingsindustrie. Hieronder vallen alle bedrijven die voldoen aan het minimum aantal werknemers en voeding verwerken voor consumptie. IPV wil naast het overeenkomen van arbeidsovereenkomsten, de voedingsindustrie promoten als een aangenaam werkveld. Dit doen ze voornamelijk over digitale communicatie. Vermits een goede, online […]