In 2018 waren er naar schatting 52.000 mensen die de diagnose van de ziekte van Parkinson kregen. Daarnaast berekenen de voorspellende statistieken dat tegen 2040 het aantal gevallen van parkinson zal verdrievoudigen. Jammer genoeg voor de getroffenen is het onderzoek naar parkinson voor grote farmabedrijven geen prioriteit. Er circuleert nog steeds te weinig geld voor onderzoek, en vervolgens vallen steeds meer mensen ziek.

Stop Parkinson vzw

Daar wilde Ivo de Bisschop, oprichter van Stop Parkinson VZW, verandering in brengen. Hij kreeg zelf de diagnose op 62-jarige leeftijd. Lees meer over het verhaal van Ivo de Bisschop. Het doel van de VZW is tweeledig. Enerzijds willen ze geld inzamelen voor onderzoek, anderzijds willen ze meer bewustzijn genereren rond de ziekte. Parkinson staat namelijk bekend als ouderdomsziekte, maar ook mensen jonger dan 40 jaar hebben hier last van. Met deze doelen samengebundeld, kwam Ivo tot bij Mundo Digitalis en Gutz and Glory.

Stop Parkinson Walk

Zo ontstond het “Stop Parkinson Walk”- verhaal. Hiervoor kunnen gebruikers stappen kopen, die Ivo en vijf andere vrienden uitstappen. Zo draagt ieder zijn steentje bij om, letterlijk, parkinson uit de wereld te “stappen”. Eerst richtten we onze aandacht op het bouwen en structureren van een informatieve website, die geïnteresseerden informeert over de ziekte van Parkinson, welke onderzoeksprojecten er gesteund worden en ook updates bijhoudt rond recente bevindingen en ontwikkelingen. Daarnaast bevat de website ook verscheidene actiegerichte elementen, die instaan voor het inzamelen van giften en donaties

Om deze inspanningen te visualiseren, zijn er verschillende interactieve, technologische oplossingen voorzien op de website. Zo toont een kaart de route aan die Ivo en vrienden bewandelen, realtime bijhoudt welke stappen er al gezet zijn en waar ze zich bevinden. 24u op 24u. Daarnaast zijn er ook tellers geïnstalleerd die de progressie van de Walk bijhouden. Zo kan elke bezoeker Ivo & co stap voor stap volgen.

Elke stap telt

Elke stap telt. Dat geldt voor de strijd die Stop Parkinson vzw voert, maar ook voor elke stap die ze hebben ondernomen om hun communicatie te stroomlijnen. Dit met de juiste call-to-actions, copy die de gebruikers inspireren, engageren en voornamelijk: het menselijke karakter van de website, geïllustreerd met persoonlijke verhalen.

 

Kunnen wij ook jouw VZW een nieuwe start inblazen? We bekijken graag wat we hier bij Mundo Digitalis voor u kunnen doen.